"Jeśli nie uda mi się zrealizować mojego marzenia, myślałem sobie, nie stanie się to dlatego, że nie skorzystałem z szansy podjęcia wyzwania"

Monty Roberts

W tym co robimy możesz nas wesprzeć nr. konta:
BGŻ 30203000451110000002940120

25 maja 2019 g. 10.00

Idea i cel zawodów

Nasze amatorksie zawody dla Osób z niepełnosprawnościami organizujemy poraz trzeci. Ich celem jest wspólna zabawa i satysfakcja z dążenia i osiągniecia jakiegoś celu.

Dla kogo?

Zapraszamy więc wszystkie osoby chętne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, do wzięcia udziału w tychże zawodach.

Jaki wiek?

Planujemy rozegrać w trzech kategoriach wiekowych:
NIE MA GRANIC WIEKOWYCH

Konkurencje

Konkurencje to przejazd po torze i wykonanie odpowiednich zadań.
oto nasz tor:

Tor zawiera:
I. Przejazd przez kładkę;
II. Slalom od punktu a do b;
III. Założenie krążków na kręcącego się jeżyka, zgodnie z kolorami;
IV. Przełożenie ułożonych krążków z lewej na prawą;
V. Trafienie piłeczką z rzepem na łapkę w stój w wyznaczonym miejscu. Łapka jest umieszczona na odległości 2 metrów od konia;
VI. Rzut piłki do kosza. Piłkę należy pobrać i dowieźć do wyznaczonego punktu i z danego miejsca w rzucić do kosza z 2 metrów.
VII. Przewiezienie na głowie ringo. Na danym odcinku za każdy z rzut uczestnik otrzymuje 1 sekundę karną. Odcinek ma 5 metrów. Ringo zakłada sam uczestnik lub może mu pomóc pomocnik, bez sekund karnych.

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmujemy do czwartku (chcemy wykupić polisę) według następującej prcedury:
1. Rozmowa telefoniczna z ks. Rafałem Przybyłą pod numerem tel. 797-271-034;

 • Formularz

  Reguły zabawy

  Choć jest to przede wszystkim zabawa, potrzeba ustalić pewne reguły. Oto Regulamin:

  REGULAMIN I AMATORSKICH ZAWODÓW JEŹDZIECKICH DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI:
  ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Zawody są amatorskie, dlatego mogą w nich wziąć udział tylko zawodnicy amatorzy. Uczestnicy zawodowcy nie będą dopuszczeni do zawodów.
  2. Zawody organizowane są dla osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej i/lub ruchowej, które należy przedstawić (do wglądu) w dniu rozpoczęcia zawodów.
  3. W zawodach może wziąć udział każdy niepełnosprawny któremu pozwala na to stan zdrowia.
  4. Uczestnicy są dopuszczeni do zawodów po przedstawieniu orzeczenia o niepełnosprawności oraz na podstawie dostarczonych dokumentów przedstawionych w załącznikach wysłanych meilem po zgłoszeniu telefonicznym.
  5. Zawody rozgrywane są w trzech kategoriach wiekowych
  a. 6-10 r. życia
  b. 10-18 r. życia
  c. 18+
  6. Zawody rozgrywane są na zasadzie „wszyscy są wygrani”. Nie ma podziału na pierwsze i kolejne miejsca. Ideą zawodów jest wspólnota, jaką może stworzyć. Przyjmujemy zasadę wszyscy zwycięscy są równi.
  7. Zgłoszenia przyjmowane są do 1 sierpnia 2018 zgodnie z następującymi etapami:
  a. Rozmowa telefoniczna z odpowiedzialnym za organizację: Ks. Rafał Przybyła nr. Tel: 797-271-034;
  b. Zgłoszenie pisemne zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2. Wypełnione, dostarczone lub wysłane na adres: ul. Harcerska 3, 44-180 Toszek do 1 sierpnia 2018.
  8. Nie przyjmowane będą zgłoszenia dokonywane z pominięciem powyższej procedury.
  9. Uczestnicy biorą udział w zawodach na swoich koniach.
  10. Organizator może nie dopuścić pary jeździeckiej w zawodach za:
  a. rażące naruszenie etyki jeździeckiej;
  b. zły stan zwierzęcia;
  c. zły stan sprzętu jeździeckiego grożący stworzeniem niebezpiecznych sytuacji;
  d. niedopełnienie formalności;
  11. W skład komisji wchodzą Instruktorzy Rekreacji Ruchowej spec. jazda konna wyznaczeni przez Organizatora.
  12. Gospodarzem toru jest osoba wyznaczona przez Organizatora.
  13. Uczestnicy są ubezpieczeni NNW na czas trwania zawodów. Nie zgłoszenie w wymaganym czasie do 1 sierpnia, skutkuje nie zgłoszeniem do ubezpieczenia. Uczestnik nie może wówczas rościć sobie prawa do odszkodowania.
  14. Organizator zapewnia zabezpieczenie I pomocy przedlekarskiej – Grupa Ratownictwa PCK. W sytuacji wyższej konieczności organizator, ratownik PCK lub wyznaczona przez niego osoba wzywa pogotowie ratunkowe.
  15. Organizator zapewnia siano i wodę dla koni. Inne pasze we własnym zakresie.
  16. Uczestnikowi plus jednemu opiekunowi, przysługuje porcja żywnościowa po okazaniu talonu:
  a. Kiełbaska z grila z pieczywem plus napój (woda mineralna 0,5 l)
  lub:
  b. Porcja bigosu z pieczywem plus napój (woda mineralna 0,5l)
  17. Do dyspozycji będzie czynny bufet.
  18. Na czas przed startem i po starcie uczestnicy mogą skorzystać z rozprężalni z pomocy jednej wybranej przez siebie osoby.

  ROZDZIAŁ II
  ZASADY SZCZEGÓŁOWE

  1. Przejazd uczestnika jest mierzony w czasie.
  2. Jeśli liczba uczestników nie przekroczy 10 osób, wówczas każdy uczestnik przejedzie tor dwa razy, chyba że z drugiej możliwości zrezygnuje.
  3. Najlepszy czas za przejazd będzie wynikiem ogłoszonym.
  4. Na całej długości toru może być obecny jeden pomocnik.
  5. W przypadku grupy 6-10 r. życia, pomocnik może prowadzić konia na uwiązie bez dodatkowych punktów karnych. Natomiast zadania powinien wykonywać uczestnik całkowicie sam.
  6. Uczestnik sam steruje koniem. Pomocnik może pomagać uczestnikowi w naprowadzeniu konia dowolną ilość, nie mniej za każdą pomoc dolicza się 1 sekundę karną.
  7. Nie stosuje się lonży ani uwiązów. Nie dopuszcza się prowadzenia konia przez pomocnika na całym torze. Nie dotyczy grupy 6-10 r. życia.
  8. Tor zawiera:
  I. Przejazd przez kładkę;
  II. Slalom a i b;
  III. Założenie krążków na kręcącego się jeżyka, zgodnie z kolorami;
  IV. Przełożenie ułożonych krążków z lewej na prawą;
  V. Trafienie piłeczką z rzepem na łapkę w stój w wyznaczonym miejscu. Łapka jest umieszczona na odległości 2 metrów od konia;
  VI. Rzut piłki do kosza. Piłkę należy pobrać i dowieźć do wyznaczonego punktu i z danego miejsca w rzucić do kosza z 2 metrów.
  VII. Przewiezienie na głowie ringo. Na danym odcinku za każdy z rzut uczestnik otrzymuje 1 sekundę karną. Odcinek ma 5 metrów. Ringo zakłada sam uczestnik lub może mu pomóc pomocnik, bez sekund karnych.
  9. Tor należy przejechać według właściwej kolejności – załącznik nr 3.
  10. Nie ma możliwości poprawy zadania podczas przejazdu. Za nie wykonanie zadania dolicza się sekundę karną.
  11. Wstrzymanie mierzonego czasu możliwe jest tylko w momencie wypadku.
  12. Druga próba przejazdu jest możliwa tylko pod warunkiem dobrej kondycji psychofizycznej.
  13. W czasie zawodów brany jest pod uwagę czas za przejazd. Dolicza się 1 sekundę karną za:
  a. Nie wykonanie zadania;
  b. Każdorazowa pomoc pomocnika;
  14. Kwestie sporne, będą rozstrzygane na bieżąco przez komisję z udziałem organizatora.