"Jeśli nie uda mi się zrealizować mojego marzenia, myślałem sobie, nie stanie się to dlatego, że nie skorzystałem z szansy podjęcia wyzwania"

Monty Roberts

W tym co robimy możesz nas wesprzeć nr. konta:
BGŻ 30203000451110000002940120

PODZIĘKOWANIA:

Fundacja ISKIERKA

Grupa projektowa ZCKOiZ

Dyrekcja Zespołu Szkolno Przedszkolengo - os. Młodego Górnika w Zabrzu

Rada Dzielnicy Zabrze - Kopernik

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze

Z dnia 30 paździenrika 2015, za zorganizowanie w czasie wakacji 2015, zajęć dla 28 dzieci romskich.
Podziękowania zostały nam przesłane na wniosek Pani Urszuli Potyka Radnej Rady Miasta Zabrze

Burmistrz Miasta i Gminy Toszek

Z dnia 7 paździenrika 2014, za zaangazownaie w organizację Dożynek Gminnych w dniu 14 września 2014 roku.
Burmistrz dołącza życzenia dalszego rozwoju naszej działalności