"Jeśli nie uda mi się zrealizować mojego marzenia, myślałem sobie, nie stanie się to dlatego, że nie skorzystałem z szansy podjęcia wyzwania"

Monty Roberts


Stowarzyszenie Miłośników Koni "HUBERTUS"

ul. Harcerska 3; 44-180 Toszek

KRS 0000482949

Regon 243409732

NIP 9691608713

Konto bankowe BGŻ 30203000451110000002940120


Wszystkim ofiarodawcom, którzy wspomagają naszą działalność, z serca dziękujemy.

Tym samym życzymy, aby dar serca, którym obdarzyłeś nasze Stowarzyszenie przyniósł Ci dużo radości i szczęścia.
Twój drobny gest dobroci przyczyni się do szczęścia drugiego człowieka, a dobroć okazana bliźniemu wraca do ofiarodawcy podwójnie.

Twoja dobroczynność przyczyni się do realizacji następujących celów, jakie stawia sobie Stowarzyszenie „HUBERTUS”:


1. Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji, sportu oraz innych form wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem jazdy konnej i sportów jeździeckich,
jak również stwarzanie członkom dogodnych warunków działania w tym zakresie.

2. Aktywny udział w życiu społeczno-sportowo-rekreacyjnym i religijnym lokalnego środowiska.

3. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a. Organizację zawodów i imprez rekreacyjno – sportowych dla własnych członków oraz innych osób fizycznych i prawnych,
w oparciu o środki własne i pomoc osób prawnych i fizycznych zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia

b. Organizację i pomoc w organizowaniu imprez kulturalnych;

c. Rozpowszechnianie wiedzy o jeździectwie;

d. Stwarzanie warunków w doskonaleniu jazdy konnej;

e. Szeroko rozumiana pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym (w tym dla dzieci, młodzieży i dorosłych będącymi osobami niepełnosprawnymi) w nabywaniu umiejętności jeździeckich;

f. Współpraca z instytucjami zajmującymi się wychowaniem dzieci i młodzieży;

g. Współpraca z instytucjami, odpowiedzialnymi za krzewienie kultury, dla której jazda konna może być pomocna;

Nasze działania publikujemy w galerii oraz w poszeczególnych zakładkach

Poniżej publikujemy filmik, skromny ale ukazujący piękny uśmiech dziecka z prostego gestu

  • Hipoterapia

    Pierwsze kroki

  • Nie tylko hipoterapia