"Jeśli nie uda mi się zrealizować mojego marzenia, myślałem sobie, nie stanie się to dlatego, że nie skorzystałem z szansy podjęcia wyzwania"

Monty Roberts

W tym co robimy możesz nas wesprzeć nr. konta:
BGŻ 30203000451110000002940120

Certyfiakt BEZPIECZNA STAJNIA...

... to inicjatywa której celem jest promowanie bezpieczeństwa w jeździectwie oraz we wszelkich zajęciach z końmi.
Przyznanie certyfikatu polega na:
- przeglądzie technicznym sprzętu jeździeckiego;
- udziale w szkoleniach z zakresu:
1. Pierwsza pomoc
2. Zakresu BHP
- Przegląd zabezpieczeń p.poż.
- Posiadane uprawnienia, polisy, sposób prowadzenia zajęć. Już w krótce opublikujemy szczegółowy regulamin przyznawania Certyfikatu.
Tym czasem zainteresowanych prosimy o telefon 797-271-034