"Jeśli nie uda mi się zrealizować mojego marzenia, myślałem sobie, nie stanie się to dlatego, że nie skorzystałem z szansy podjęcia wyzwania"

Monty Roberts


AMATORSKO - TOWARZYSKIE ZAWODY - 27.05.2017
11.30 Rancho Leśna, ul. Leśna 156 - Zabrze - Mikulczyce.

REGULAMIN

Zawody są integralną częścią nabożeństwa które rozpoczynamy zbiórką o 9.20 na stajni Ranczo Leśna

SKOKI

3 konkursy:
KONKURS NR 1 - do 30 cm - dzieci 10 - 15 lat
KONKURS NR 2 - do 60 cm - od 13 +
KONKURS NR 3 - do 100 cm od 15 +
ZAPISY NA ADRES @: organizatorsmkh@gmail.com, do 20 maja br.
SPRAWY ORGANIZACYJNE:
1. Zawodnicy niepełnoletni- pisemna zgoda rodziców, lub opiekunów.
2. Zawodnicy zobowiązani są posiadać bezpieczne nakrycie głowy.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wypadki zaistniałe podczas trwania zawodów.
4. Zawodników obowiązuje kodeks postępowania z koniem.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów.
CENNIK:
* 30 zł za jeden konkurs, 50 zł za dwa

REGULAMIN

1. Zawody będą rozgrywane w dwóch nawrotach:
- pierwszy nawrót – rozgrywany na zasadach zwykłego konkursu
- drugi nawrót- zależny będzie od wyników pierwszego nawrotu i ilości zawodników (informacja zostanie podana po zakończeniu pierwszego nawrotu konkursu)
2. Zawodnicy mogą wejść pieszo na tor tylko bezpośrednio przed każdym konkursem. Wstęp na tor po jego otwarciu przed konkursem w celu obejrzenia parkuru mają wyłącznie:
• zawodnicy startujący w konkursie;
• trenerzy zawodników startujących w konkursie;
• obsługa parkuru;
• osoby oficjalne na zawodach;
• osoby, które uzyskały na to zgodę sędziego zawodów.
3. O zakazie wstępu na tor powinien informować znak "TOR ZAMKNIĘTY" umieszczony przy wjeździe na tor lub na środku toru. Pozwolenie wejścia na tor pieszo zostanie zasygnalizowane przez sędziego za pomocą sygnału dzwonka i znaku "TOR OTWARTY". Zapowiedź otwarcia toru musi być podana przez spikera zawodów. W konkursach dwunawrotowych z dwiema różnymi układami przeszkód, zawodnicy mają prawo zapoznać się z parkurem także przed drugim nawrotem.
4. Dzwonek jest używany przez sędziego do komunikowania się z zawodnikami. Dzwonek służy do:
- udzielenia zawodnikom zgody na wejście na tor po ustawieniu przeszkód w celu zapoznania się z parkurem i do oznajmienia, że oglądanie toru zostało zakończone;
- podania sygnału startu i rozpoczęcia odliczania 45 sekund (w dół). Odliczany w dół czas 45 sek. jest to czas, który ma do swojej dyspozycji zawodnik przed wystartowaniem w konkursie. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, sędzia ma prawo przerwać odliczanie.
Jeżeli zawodnik nie zatrzyma się po otrzymaniu sygnału może zostać wyeliminowany.
Jeżeli, po przerwaniu przebiegu zawodnik, startuje, próbuje skakać, lub skacze nie czekając na sygnał zezwalający na kontynuację przebiegu, to zostaje wyeliminowany.
5. Linia startu nie może znajdować się bliżej niż 6m i dalej niż 15m od pierwszej przeszkody, a linia mety nie bliżej niż 6m i nie dalej niż 15m od ostatniej przeszkody. Obie te linie muszą być oznaczone czerwoną chorągiewką po prawej, a białą po lewej stronie. Zalecane jest umieszczenie obok chorągiewek linii startu tablicy z napisem S – Start, a obok linii mety tablicy z napisem F – Finisz.
6. Przebieg konkursu i pomiar czasu rozpoczyna się, kiedy zawodnik na koniu pierwszy raz przekracza linię startu we właściwym kierunku po otrzymaniu sygnału dzwonka lub gdy upłynął czas 45 sekund odliczanych w dół po dzwonku.
7. Dokładny plan, zawierający wszystkie szczegóły toru przeszkód musi być wywieszony, blisko wjazdu na tor, co najmniej pół godziny przed rozpoczęciem każdego konkursu.
8. Przeszkody są numerowane zgodnie z kolejnością ich pokonywania.
9. Plan toru przeszkód musi zawierać:
- usytuowanie linii startu i mety;
-rozmieszczenie przeszkód na torze i ich rodzaj oraz oznakowanie numerami i literami;
- wszystkie obowiązkowe przejazdy oznaczone chorągiewkami, białą po lewej, a czerwoną po prawej stronie;
- trasę, którą powinien przejechać zawodnik, zaznaczoną serią strzałek wskazujących
w jakim kierunku przeszkoda ma być pokonana
- normę czasu i czas maksymalny przejazdu.
10. W czasie przebiegu zawodnik karany jest za następujące przewinienia takie jak:
-strącenie przeszkody,
-nieposłuszeństwo konia;
-pomylenie trasy przejazdu;
-upadek konia i/lub zawodnika;
-pomoc niedozwolona;
-przekroczenie normy czasu lub czasu maksymalnego.
11. Pomylenie trasy przebiegu występuje, jeżeli zawodnik:
- nie jedzie zgodnie z trasą wyznaczoną na planie parkuru;
Niepoprawione pomylenie trasy przebiegu powoduje eliminację.
12. Pomiar czasu przebiegu rozpoczyna się w momencie, gdy zawodnik na koniu, po otrzymaniu sygnału startu, przekracza linię startu we właściwym kierunku pierwszy raz lub w momencie, kiedy upłynęło 45 sekund od sygnału startu odliczanych w dół. Pomiar czasu zostaje zakończony w momencie, gdy zawodnik na koniu po skoczeniu ostatniej przeszkody, przekroczy linię mety we właściwym kierunku.
13. Jeżeli w trakcie wyłamania, odmowy, oporu zostanie naruszona przeszkoda i konieczna będzie odbudowa, zostaje zatrzymany czas. Wznowienie czasu następuje po odbudowie przeszkody w chwili oddania skoku.
14. Zawodnik ma możliwość dobrowolnego przerwania przejazdu bez podania przyczyny poprzez zatrzymanie konia i podniesienie prawej ręki w stronę sędziego. Po rezygnacji z przejazdu zawodnik zobowiązany jest do natychmiastowego opuszczenia parkuru.
15. Błędy i kary:
- strącenie przeszkody podczas skoku - 4 pkt karne;
- pierwsze nieposłuszeństwo – 2 pkt karne;
- drugie nieposłuszeństwo – 4 pkt karne;
- trzecie nieposłuszeństwo – eliminacja pary;
- upadek jeźdźca – eliminacja;
- przekroczenie normy czasu – za każde rozpoczęte 4 sekundy 1 pkt karny;
- przekroczenie czasu maksymalnego (dwukrotność normy czasu) – eliminacja.
16. Wszelkie formy okrutnego, niehumanitarnego i brutalnego obchodzenia się z końmi są surowo zabronione na terenie rozprężalni, placów treningowych oraz gdziekolwiek na terenie zawodów.
17. Kolejność startów określona będzie poprzez losowanie.
18.Wymagania wobec zawodników:
- Wszystkie osoby dosiadające konia mają obowiązek noszenia ochronnego nakrycia głowy (kask jeździecki) z prawidłowo zapiętym pod brodą przynajmniej trzypunktowym mocowaniem.
- zawodnicy do 16 roku życia zobowiązani są do startu w zapinanym kasku jeździeckim i kamizelce ochronnej;
- Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców/opiekunów na udział w zawodach;
- Zawodnicy zobowiązani są do noszenia stosownego stroju, kiedy pokazują się publiczności. Podczas startu, prezentacji, ceremonii dekoracji, wszystkich zawodników obowiązuje strój galowy
19. Rząd koński
- zawodnik może zostac niedopuszczony do startu jeżeli używa kiełzna, które sędzia uzna za niestosowne;
- zawodnicy mogą używać bata ujeżdżeniowego podczas pracy ujeżdżeniowej z koniem. Przez cały czas surowo zabronione jest używanie, a nawet noszenie, bata zakończonego ciężarkiem lub używanie bata dłuższego niż 75 cm jest na torze konkursowym, rozprężalni podczas pokonywania drągów lub skakania przeszkód. Żaden inny przedmiot zamiast bata nie może być używany.
Zawodnicy niepełnoletni mają obowiązek startu w ochronnym nakryciu głowy z prawidłowo zapiętym pod brodą przynajmniej trzypunktowym mocowaniem oraz w kamizelce ochronnej. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców/opiekunów na udział w zawodach.
Zawodnicy zobowiązani są do schludnego stroju (nawiązującego do stylu jazdy).