"Jeśli nie uda mi się zrealizować mojego marzenia, myślałem sobie, nie stanie się to dlatego, że nie skorzystałem z szansy podjęcia wyzwania"

Monty Roberts


W tym co robimy możesz nas wesprzeć nr. konta:
BGŻ 30203000451110000002940120

SZTANDAR

Sztandar jest znakiem wspólnoty ich poświęcenie dotyczy przede wszystkim ludzi, których łączą sprawy wspólnego celu lub ideału.
Nas łączy krzewienie kultury jeździeckiej oraz służba człowiekowi, a tym samym służba Bogu.
Pokazujemy wartość spędzania czasu w towarzystwie koni. Nasza wspólnota łączy jeźdźców, powożących i hodowców, a także miłośników koni. W naszej wspólnocie są kowboje, klasycy, kawalerzyści i powożący. Jednym słowem wszyscy, którzy wyznają podobne zasady do naszych.
Nasz sztandar ma swój początek w osobie Pana Józefa Dzwonowskiego. Gospodarza z Toszka, mojego przyszywanego dziadka. To on nauczył mnie miłości do koni i pokazał wartości jakimi trzeba się w życiu kierować. Pan Józef pokazał mi piękno konia, które to może służyć na różne sposoby. I tak powstała w 2010 pielgrzymka z Toszka do Goja, której uczestnicy powołali w 2013 roku Stowarzyszenie. Choć dziś Pan Józef Dzwonowski błogosławi nam z nieba, to jest z nami Jego Córka Pani Maria Garbal. To właśnie panią Marysię prosimy aby była Matką Chrzestną naszego Sztandaru.
Sztandar przedstawia świętego Huberta – Biskupa, który błogosławi tym, którzy powierzają się jego wstawiennictwu.
Również i my dziś prosimy o Jego wstawiennictwo dla naszych planów i dzieł, których na co dzień się podejmujemy. Prośmy naszego patrona aby wspierał nasze działania.
Modlitwa:
Boże, który dajesz początek wszelkim wspólnotom, pobłogosław ten sztandar należący do Stowarzyszenia Miłośników Koni HUBERTUS. Spraw aby wszyscy których ten zna jednoczy, stali się wspólnotą pokoju i stałej gotowości do niesienia pomocy innym.
Za przyczyną świętego Huberta udziel pomocy wszystkim którzy Cię wzywają i zachowaj ich od wszelkich niebezpieczeństw. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana naszego.
Sztandar nasz przyjęliśmy 27 maja 2017 roku podczas uroczystości św. Huberta przy kościele św. Teresy w Zabrzu Mikulczycach.
Poświęcenia Sztandaru dokonał miejscowy Proboszcz Ks. Piotr Klemens. Obecni byli również: Ks. Radca Gerard Wenzel, Ks. Marek Jelonek proboszcz parafii NMP Anielskiej w Porębie k. Zawiercia.
Matką Chrzestną Sztandaru jest Maria Garbal. Córka Pana Józefa Dzwonowskiego, który jest pośrednim twórcą naszego dzieła.
Delegacja podnosząca sztandar: Herbert Suchanek - wice prezes Stowarzyszenia, Piotr Szostok - członek Stowarzyszenia, Martyna Dziewanowska - członek Stowrzyszenia wraz z Matką Chrzestną Marią Garbal.
Delegacja konna przyjmująca sztandar, członkowie Stowarzyszenia: Szymon Polednik, Tomasz Przybyła, Dawid Kolloch.
Uroczystości przewodniczył Ks. Rafał Przybyła – Prezes Stowarzyszenia oraz Diecezjalny Duszpasterz Miłośników Koni.
Sztandar został ufundowany w części przez uczestników VII Konnej Pielgrzymki do Goja w 2016 oraz Członków Stowarzyszenia.
Podczas naszej uroczystości gościliśmy Ochotniczy Szwadron Pułku 3 Ułanów Śląskich pod dowództwem rtm. Zbigniewa Kamczyka – Godowskiego. Przygrywała nam nowopowstała przy naszym Stowarzyszeniu Rekonstrukcyjna Orkiestra Dęta Ułanów Śląskich.
Sztandar wykonano w pracowni Ss. Boromeuszek w Piekarach Śląskich.
oto link do zdjęć z uroczystości nadania i poświęcenia Sztandaru:


  • Autor Justyna Spałek

    Oto skan listu gratulacyjnego jaki otrzymaliśmy od Pani Prezydent Zabrza:

     

  •