"Jeśli nie uda mi się zrealizować mojego marzenia, myślałem sobie, nie stanie się to dlatego, że nie skorzystałem z szansy podjęcia wyzwania"

Monty Roberts


"Załużony dla Stowarzyzenia Miłośników Koni HUBERTUS"

25 października 2015 Walne zebranie Stowarzyszenia postanowiło - stosowną uchwałą powołać medal honorowy.
Powołano także stosowną kapitułę, która będzie rozpatrywac wnioski do nagrody.
W skład kapituły weszli:
Anna Wiśniewska - przewodnicząca
Jolanta Polednik - z ramienia zarządu
Gertuda Przybyła - członek
Piotr Szostok - członek


Wyjątek z regulaminu

1. Medal nosi nazwę „Zasłużony dla Stowarzyszenia Miłośników Koni HUBERTUS”.
2. Powstał w październiku 2015.
3. Medal jest przyznawany osobie fizycznej lub prawnej, za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia Miłośników Koni HUBERTUS. Kandydatem może być członek Stowarzyszenia, ale tylko wtedy gdy zasługi nie wynikają z jego obowiązków.
4. Medal jest odznaczeniem honorowym i nie łączy się z nagrodą pieniężną.
5. Otrzymanie medalu łączy się z nadaniem tytułu honorowego członkostwa Stowarzyszenia, ze wszelkimi statutowymi prawami Towarzystwa HUBERTUS.
6. Wraz z medalem, honorowany otrzymuje akt nadania. Posiadanie medalu bez w/w dokumentu jest nieważne. Akt nadania podpisują członkowie kapituły wraz ze swoim przewodniczącym oraz prezes zarządu.
7. Przyznawany jest na wniosek członka Stowarzyszenia, złożonego do 1 września kolejnego roku. Kapituła medalu rozpatruje wnioski na zebraniu, które należy zwołać do 7 września. Ogłoszenie wyników następuje do 14 września. Po odrzuceniu wniosku, w ciągu 7 dni roboczych, wnioskodawca ma prawo odwołania do Walnego zebrania Stowarzyszenia, które zwołuje Zarząd w ciągu 14 dni. W razie odrzucenia wniosku przez Walne zebranie, kandydat może otrzymać tytuł „wyróżnionego”. Taki tytuł łączy się z wręczeniem dyplomu.
27. Regulamin jest wewnętrznym dokumentem Stowarzyszenia, nie może on podlegać ocenie osób spoza Towarzystwa, chyba, że ocena ta wydana jest przez Organ nadzorujący. Nie może on być udostępniany innym podmiotom poza uprawnionymi na mocy prawa Polskiego. Regulamin może przeczytać laureat wyróżnienia.
29. Wykroczenie przeciwko prawu Polskiemu oraz udowodnione nie właściwe zachowanie względem Stowarzyszenia daje prawo do odebrania nagrody.

Nominowani 2017

Pan Sławomir i Barbara Czypczar Z Zabrza.
Za pomoc w organizacji Konnych pielgrzymek do Goja, Sztafety Miłosierdzia w Zabrzu oraz Amatorksich Zawodów w Stajni Rancho Leśna w Zabrzu Mikulczycach.
Państwo Czypczar, zabezpieczali nasze wydarzenia służąc jako ratownicy medyczni.

CZŁONKOWIE HONOROWI

Mateusz Marynik z Dobrzenia.
Za szczególne zaangażowanie w czasie konnych pielgrzymek do Goja
CZŁONEK HONOROWY

Marta Swolany Z Toszka - Wilkowiczek.
Za nadzwyczajne zaangażowanie na rzecz Stowarzyszenia. Zaangażowanie Marty wykraczało znacząco poza obowiązki członka stowarzyszenia

Ion Mucea Takiego pracownika życzę każdemu pracodawcy.
Jako wolontariuszowi naszej hipoterpaii, w dowód uznania za poświęcony czas, nadano medal ZASŁUŻONY.

Drużyna OSP Ciochowice i OSP Toszek Na naszych Strażaków, możemy liczyć od samego początku pielgrzymowania do Goja
W roku 2017 pielgrzymowaliśmy już po raz 8. I zawsze mogliśmy liczyć na pomoc naszych zaprzyjaźnionych Strażaków

Nominowani 2016

Pani Jolanta Polednik Skarbnik Stowarzyszenia. Jej praca i zaangażowanie wykracza znacząco poza obowiązki pełnionej funkcji
Pani Gertruda Przybyła Członek Stowarzyszenia. Również zaangazowanie Pani Gertudy wykracza znacząco po za obowiazki członka Stowarzyszenia.
mł. asp. Andrzej Cieśla Policjant, Dzielnicowy w I Komisariacie Policji w Zabrzu. Zaangażowany w organizację i pomoc w przeproawadzniau zbiórki elektrośmieci. Pomoc przy oddzyskiwaniu skradzionych elektrośmieci. Pomoc w zakresie ścigania złodziejów.

 • foto relacja

 • Relacja Gościa Niedzielnego

 • Tv Zabrze

 • KMP Zabrze

 • Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

 • Komenda Główna Policji

 • Głos Zabrza

  GRATULUJEMY

  Nominowani 2015

  Pan Krzysztof Kacuga - euroekspert służący radą i wsparciem. Za uczciwość i rzetelność oraz poświęcenie dla naszej pracy ponad swoje obowiązki.
  Pan Damian Sitek - przedstawiciel handlowy firmy Ekomax za wspieranie naszej działalności, wykraczające poza obowiązki wynikające z pracy Firmy.
  Pani Teresa Stawinoga z Zabrza Mikulczyc za organizację regularnej zbiórki makulatury.
  Ks. Rafał Przybyła - prezes Stowarzyszenia za poświęcenie wykraczajace poza obowiązki prezesa.
  Medale zostaną wręczone na uroczystości rocznicowej Stowarzyszenia 3 listopada 2015.