"Jeśli nie uda mi się zrealizować mojego marzenia, myślałem sobie, nie stanie się to dlatego, że nie skorzystałem z szansy podjęcia wyzwania"

Monty Roberts


Zarząd Stowarzyszenia:


Prezes Stowarzyszenia: ks. por. kaw. och. Rafał Przybyła - Diecezjalny Duszpasterz Miłośników Koni, oligofrenopedagog, Instruktor Rekracji Ruchowej spec. Jazda Konna, hipoterapeuta, Ratownik KPP, Starszy Inspektor BHP, Dyrektor Placówki HUBERTUS, kapelan Ochotniczego Szwadronu 3 Pułku Ułanów Śląskich. tel. 797271034

e-mail: prezes.hubertus@onet.pl
telefon: 79-72-71-034

Wiceprezes: Herbert Suchanek

e-mail: Wiceprezes@st-hubertus.pl

Skarbnik: Jolanta Polednik - kapituła medalu "Zasłużony dla Stowarzyszenia"

e-mail: Skarbnik@st-hubertus.pl

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący komisji: Marta Swolany - Instruktor Rekracji Ruchowej spec. Jazda Konna, hipoterapeuta

Członek komisi: Mariusz Sikora

Członek komisji: Urszula Sikora

Kapituła medalu

Przewodnicząca kapituły Anna Wiśniewska

Członek: Gertruda Przybyła

Członek: Jolanta Polednik

Członkowie Stowarzyszenia:

Jolanta Suchanek

Gertruda Przybyła - kapituła medalu "Zasłużony dla Stowarzyszenia"

Szymon Polednik

Jan Polednik

Renata Kuciejczyk - Instruktor Rekracji Ruchowej spec. Jazda Konna, hipoterapeuta, stajnia w Sadowie k. Lublińca

Anna Wiśniewska - kapituła medalu "Zasłużony dla Stowarzyszenia"

Joachim Biela - zmarł 19 maja 2014

Członkowie honorowi

Krzysztof Kacuga (ust. 3 listopada 2015)
Damian Sitek (ust. 3 listopada 2015)
Teresa Stawinoga (ust. 3 listopada 2015)
Andrzej Cieśla (ust.3 listopada 2016)
Sławomir Czypczar (ust.3 listopada 2017)
Barbara Czypczar (ust. 3 listopada 2017)
Mateusz Marynik (ust. 3 listopada 2017)

Jak zostać członkiem Stowarzyszenia

Osoba ubiegająca się o członkowstwo w Stowaryszeniu "Hubertus" musi spełnić następujace warunki:

- przedstawić dwie opinie osób będących członkami Stowaryszenia

- oplacić składki za nadchodzące miesiące do końca roku kalendarzowego

- przyjęcie odbywa się przez podjęcie uchwały na najbliższym spotkaniu zarządu

Nr Tel. 797271034 – Prezes